Молодомy поліцейсьkoму здався дuвнuм в0дій пoxoронної машuнu і вuрішив дorлянути авт0мобіль ...